Skip to main content

Ashton Kutcher and Mila Kunis Donate a Whopping $3 Million to Ukraine | Healthier Me Today

Pia VermaakPia Vermaak  March 17, 2022

Ashton Kutcher and Mila Kunis Donate a Whopping $3 Million to Ukraine | Healthier Me Today

Ashton Kutcher and Mila Kunis Donate a Whopping $3 Million to Ukraine | Healthier Me Today

https://www.glamour.com/story/mila-kunis-ashton-kutcher-relationship-timeline